Zielony Milion

ETAPY ZIELONEGO MILIONA

 • Ikona megafonu
  Kampania informacyjno-edukacyjna 03.03.2023 00:00
 • Ikona listy projektów
  Zgłaszanie projektów 08.03.2023 00:00 24.03.2023 23:59
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem
  Weryfikacja zgłoszonych projektów 25.03.2023 00:00 30.03.2023 23:59
 • Ikona ekranu monitora komputerowego
  Prezentacja projektów 31.03.2023 18:00
 • Ikona dymków komentarzy
  Głosowanie 03.04.2023 00:00 21.04.2023 23:59
 • Ikona gwiazdy
  Ogłoszenie wyników 26.04.2023 13:00